یکشنبه, 17 دی,1396

بیرانوند: رشته تحصیلی ام مدیریت راهبردی در سازمان و رویدادهای ورزشی است

امیدوارم در پست دبیری موثر واقع شوم

بیرانوند: رشته تحصیلی ام مدیریت راهبردی در سازمان و رویدادهای ورزشی است

سرپرست دبیری فدراسیون وزنه برداری گفت: رشته تحصیلی ام مدیریت راهبردی در سازمان و رویدادهای ورزشی بوده است و علاقه زیادی به انجام امور ستادی و مدیریتی ورزشی، در حیطه ورزش اختصاصی خودم، وزنه برداری دارم.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ محسن بیرانوند سرپرست دبیری فدراسیون، عضو کمیته مربیان فدراسیون جهانی وزنه برداری، سرمربی سابق تیم ملی وزنه برداری کشورمان و رئیس سابق کمیته آموزش و مربیان در خصوص برعهده گرفتن سمت دبیری این مجموعه؛ این گونه توضیح داد: با توجه به اینکه رشته تحصیلی ام مدیریت راهبردی در سازمان و رویدادهای ورزشی بوده است برهمین اساس علاقه زیادی به انجام امور ستادی و مدیریتی ورزشی، در حیطه ورزش اختصاصی خودم، وزنه برداری دارم. از این رو با پیشنهادی که علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری برای سمت دبیری این مجموعه به من دادند، موافقت کردم. امیدورام در این سمت جدید با کمک تمامی اهالی این ورزش بتوانم مثمرثمر واقع شوم.
وی در خصوص اهداف و برنامه های اش در پست دبیری فدراسیون وزنه برداری تصریح کرد: باید به درستی، اهداف و برنامه ها را برای موفقیت رشته وزنه برداری عملیاتی کرد که این موارد عبارتند از: 1- تدوین و اجرای برنامه های استراتژیک فدراسیون 2- هماهنگی و حمایت بیشتر از هیئت ها و ارتباط دوسویه و پویا با هیئت های وزنه برداری استانی 3- نظارت، ارزیابی و فعال نمودن بیش از پیش کمیته های فدراسیون و بخش اداری
4- نظارت و کیفی نمودن امور مربوط به اردوهای تیم های ملی
بیرانوند در خصوص محول نمودن فعالیت های کمیته آموزش و مربیان فدراسیون وزنه برداری به فردی دیگر گفت: دکتر محسن داودی هم اکنون به عنوان رئیس کمیته آموزش و مربیان فعالیت خودش را آغاز کرده است و همچنین بنده با نظارت و حساسیت، پیگیر امور این کمیته خواهم بود.
وی در خصوص حضور در جلسات کمیته مربیان فدراسیون جهانی وزنه برداری نیز خاطرنشان کرد: جلسه کمیته مربیان فدراسیون جهانی، همزمان با مسابقات قهرمانی جوانان جهان در ازبکستان، برگزار می شود که بنده نیز در این جلسه شرکت می کنم. در جلسات این کمیته، اعضاء درباره تغییر اوزان و کسب سهمیه بازی های المپیک به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.