چهارشنبه, 03 آذر,1395

بيست و نهمین يونيورسياد دانشجويان جهان- چین تایپه

مسابقه انتخابی تيم ملی وزنه‌برداری برگزار می شود

بيست و نهمین يونيورسياد دانشجويان جهان- چین تایپه

رقابت‌های انتخابی تيم ملی وزنه‌برداری دانشجويان جهت شركت در بيست و نهمین يونيورسياد دانشجويان جهان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون وزنه برداری به نقل از ملی ورزش‌های دانشگاهی؛ مسابقه انتخابی تيم ملی وزنه‌برداری دانشجويان جهت شركت در رقابت‌های يونيورسياد دانشجويان جهان با همكاری فدراسيون وزنه‌برداری چهارشنبه 17 آذر به مدت يك روز برگزار می شود.
بنابراين گزارش در اين رقابت‌ها كه با حضور دانشجويان منتخب كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر كشور برگزار می شود، دانشجويان در 8 دسته با هم به رقابت خواهند پرداخت كه بر اساس شرايط اعلام شده از سوی كميته فنی فدراسيون ملی ورزش‌های دانشگاهی دانشجويان وزنه‌بردار در اوزان مختلف بايد دارای ركوردهای زير باشند.

دسته 56 كيلوگرم 240 كيلوگرم
دسته 62 كيلوگرم 265 كيلوگرم
دسته 69 كيلوگرم 300 كيلوگرم
دسته 77 كيلوگرم 340 كيلوگرم
دسته 85 كيلوگرم 350 كيلوگرم
دسته 94 كيلوگرم 360 كيلوگرم
دسته 105 كيلوگرم 380 كيلوگرم
دسته 105+ كيلوگرم 410 كيلوگرم

همچنين بر اساس شرايط قوانين و مقررات (fisu) متولدين 11/10/1367 به بعد حق شركت در مسابقات را دارند، دانشجويان شركت كننده بايد كارت دانشجويی و معرفی نامه معتبر از دانشگاه مربوطه و بیمه ورزشی سال 1395 را به همراه داشته باشند.
اين رقابت‌ها روز چهارشنبه 17 آذر در استاديوم شهيد شيرودی سالن وزنه‌برداری شهيد كبكانيان برگزار خواهد شد و وزن كشی همان روز ساعت 8 الی 10 صبح برگزار و ساعت 11 مسابقات انجام می شود.
ضمنا از منتخبین تست دوپینگ بعمل می آید.
گفتنی است بيست و نهمین دوره يونيورسياد تابستانی دانشجويان جهان 27 مرداد لغايت 9 شهریور ماه سال آینده در شهر تایپه کشور تایوان برگزار می شود.