شنبه, 20 آذر,1395

به پیشنهاد اعضای شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری

نوزدهمین جلسه شورا، با یک روز تاخیر برگزار می شود

به پیشنهاد اعضای شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری

نوزدهمین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری با تقاضای اعضای این شورا، با یک روز تاخیر در روز سه شنبه(23 آذرماه) برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ با تقاضای تعدادی از اعضای شورای عالی فنی و موافقت رییس فدراسیون وزنه برداری، نوزدهمین جلسه این شورا به روز سه شنبه 23 آذرماه موکول شد. این نشست با اولویت بررسی اساسنامه فدراسیون وزنه برداری راس ساعت 14در سالن جلسات این مجموعه برگزار می شود.

همچنین در این جلسه اعضای شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری مصوبات قبلی شورا را پیگیری کرده و قرار است کادر مربی گری تیم ملی وزنه برداری جوانان نیز تعیین گردد.