شنبه, 15 آبان,1395

به میزبانی باشگاه نیروی زمینی ارتش

کلاس داوری درجه 2 و 3 در مشهد برگزار شد

به میزبانی باشگاه نیروی زمینی ارتش

کلاس داوری وزنه برداری درجه2 و 3 به میزبانی باشگاه نیروی زمینی ارتش در استان خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ کلاس داوری وزنه برداری درجه2 و 3 ملی، برای ارتقاء سطح داوری متقاضیان، به میزبانی باشگاه نیروی زمینی ارتش در شهر مشهد مقدس به مدت 3 روز(12 تا 15 آبان ماه ) برگزار شد. 

همچنین تدریس این کلاس برعهده منوچهر رضاخانی رییس کمیته داوران و محسن جلیلی رییس کمیته مسابقات فدراسیون وزنه برداری بود.