پنجشنبه, 27 اسفند,1394

به منظور برگزاری مجمع انتخاباتی هیات وزنه برداری مازندران

رییس فدراسیون به مازندران سفر کرد

به منظور برگزاری مجمع انتخاباتی هیات وزنه برداری مازندران

علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری برای برگزاری مجمع انتخاباتی رییس هیات وزنه برداری استان مازندران به این استان سفر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ صبح امروز شنبه (22 اسفند) علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری برای حضور در مجمع انتخاباتی رییس هیات وزنه برداری استان مازندران به این استان سفر کرد