به علت آسیب دیدگی/فاطمه یوسفی از ادامه اردو انصراف داد

«فاطمه یوسفی» ملی پوش دسته سنگین وزن بانوان کشور به دلیل آسیب دیدگی استخوان ترقوه راست و احتمال نرسیدن به آمادگی مطلوب، از ادامه حضور در اردوی بانوان انصراف داد.

یوسفی امروز به کادر فنی تیم ملی بانوان اطلاع داد که به دلیل آسیب دیدگی و احساس ناراحتی در استخوان ترقوه راست و با وجود فشار بالای تمرینات، از شرایط لازم برای رسیدن به آمادگی کامل دور است و از ادامه حضور در اردو انصراف می دهد.

کوروش باقری، مدیر تیم های ملی فدراسیون وزنه برداری نیز با تایید این خبر گفت: این تصمیم خود خانم یوسفی است و از نظر ما منعی برای ادامه حضور او در اردو وجود ندارد. یوسفی می تواند تا پایان اردو هم در کنار تیم بماند اما شاید خودش احساس می کند که با وجود فشار بالای تمرینات، به آمادگی نخواهد رسید.

به گفته وی، کادر فنی تا این لحظه کسی را از لیست خود خط نزده و انتخاب افراد اعزامی به آمادگی و ارتقای رکورد ملی پوشان بستگی دارد.

تیم ملی وزنه برداری بانوان از هفته نخست آبان اردوی آماده سازی جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی کلمبیا را آغاز کرده است. این مسابقات اولین مرحله کسب امتیاز برای سهمیه المپیک 2024 پاریس است.