برگزاری مجمع عمومی سالیانه و انتخاباتی در چهارمحال و بختیاری و لرستان

 

مجمع عمومی سالیانه هیات وزنه برداری استان چهارمحال و بختیاری و مجمع انتخاباتی هیات وزنه برداری لرستان، روزهای هشتم و نهم آذرماه با حضور سرپرست و دبیر فدراسیون وزنه برداری برگزار می شود.

ارایه گزارش مالی و گزارش برنامه ها و فعالیت های انجام شده هیات، محور های اصلی مجمع عمومی سالیانه هیات چهار محال و بختیاری خواهد بود.

مجمع انتخاباتی لرستان نیز روز چهارشنبه نهم آذرماه برگزار خواهد شد. هم اکنون ریاست این هیات را «علی شاهرخی» برای دومین دوره متوالی برعهده دارد.