▫️به گزارش روابط عمومی هیات وزنه‌برداری استان فارس؛بهداد سلیمی نایب رییس فدراسیون وزنه‌برداری در جمع ملی پوشان نوجوانان و جوانان گفت:«من با دیدن شما یاد روزی افتادم که برای اولین بار در تیم ملی زیر نظر آقای پانزوان شروع به تمرین کردم و سعی کردم از همان روز اول به حرف ها و توصیه ها گوش کرده و عمل کنم.»
▫️سلیمی ادامه داد:«همین اتفاق هم افتاد که باعث موفقیت های بزرگی شد. شما هم اگر می خواهید موفق شوید تنها راه این است که به حرفهای مربیان گوش کنید و مطمئنم راهی که در پیش روی شما می گذارند چیزی غیر از قهرمانی از آن در نمی آید.»