ﺳﻪشنبه, 28 اردیبهشت,1395

برگزاری نخستین جلسه هماهنگی کمیته داوران ویژه جام فجر

ویژگی های داوران ایرانی برای قضاوت در فجر کاپ اعلام شد

برگزاری نخستین جلسه هماهنگی کمیته داوران ویژه جام فجر
جلسه هماهنگی کمیته داوران برای مشخص شدن شرایط استاندارد داوران قضاوت کننده در جام بین المللی فجر با حضور تمامی اعضاء این کمیته امروز سه شنبه(28 اردیبهشت) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون؛ نخستین جلسه هماهنگی کمیته داوران در جام بین المللی فجرامروز(سه شنبه28 اردیبهشت) با حضور منوچهر رضاخانی رییس کمیته داوران، علی سیردانی)دبیر کمیته داوران)، محمد ذهتاب، حسن عربشاهی، غلامعلی والامنش، حمید صالحی نیا، مصطفی حکمت پور،همت کرمپور و علی ذیفهم دیگر در محل کمیته داوران برگزار شد.
داوران باید نکات مهمی را رعایت کنند که این موارد از جمله توانایی ارتباط با سایر داوران از نقاط مختلف جهان، انجام وظیفه در تمامی پست های مورد نیاز کمیته اجرایی، مرور قوانین جدید و نکات ضروری در حین مسابقات جام فجر است.
همچنین مصوبات دیگر، نخستین جلسه هماهنگی کمیته داوران که به صورت ویژه برای مشخص شدن شرایط استاندارد داوران قضاوت کننده در این تورنمنت بود به شرح زیر می باشد:
1- دارا بودن یونیفرم استاندارد روز مورد قبول فدراسیون جهانی
2- داشتن اعتبار دفترچه های داوری بین المللی داوران قضاوت کننده
3- آشنایی داوران به زبان انگلیسی و آگاهی از اصلاحات فنی وزنه برداری به زبان بین المللی