مؤسسه دانش پذیران مطالعات جهان

دانشکده مطالعات جهان (دانشگاه تهران) با کارگزاری موسسه دانش پذیران مطالعات جهان، دوره حضوری و وبیناری «دیپلماسی ورزشی» را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، دوره دیپلماسی ورزشی شامل محورهای مختلف اعم از اصول دیپلماسی و مذاکرات، آداب کار سازمان های ورزشی و انتقال تجارب موفق دیپلماسی، بازاریابی و کسب و کار جدید و استارتاپ های ورزشی، قرارداد نویسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی، مدیریت باشگاه ها و اماکن ورزشی خواهد بود.