دوره تئوری مربیگری وزنه برداری درجه سه بانوان با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان یزد و با حضور 18 نفر در روز سه شنبه ششم مهرماه برگزار شد. . دوره عملی مربیگری درجه سه نیز به زودی با همکاری فدراسیون وزنه برداری برگزارو به شرکت کنندگان کارت مربیگری رسمی درجه سه وزنه برداری اعطا خواهد شد.