برگزاری جلسه کمیته انضباطی
آشتی کیانوش رستمی وعلی هاشمی در فدراسیون
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛جلسه کمیته انضباطی فدراسیون وزنه برداری در خصوص حاشیه به وجود آمده بین کیانوش رستمی و علی هاشمی ظهر امروز در محل فدراسیون برگزار شد.
در این جلسه رستمی و هاشمی پس از ارایه توضیحات، با یکدیگر دست داده و در صلح و آرامش فدراسیون را ترک کردند.
مولازاده سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون وزنه برداری درباره این جلسه گفت: «جلسه خیلی خوبی برگزار شد. در دوره های جدید کمیته انضباطی هدف اصلی ما حفاظت از سرمایه های ملی است. کمیته های انضباطی دنبال این نیستند که دنبال حاشیه باشند. وزنه برداری رشته سختی است و در اردوهای تیم ملی فشار روانی قطعا بیشتر خواهد شد. همان طور که عرض کردم هدف ما حفاظت از این عزیزان است. تک تک این عزیزان که در سراسر ایران دارند تمرین می کنند مورد حمایت ما هستند.»
وی افزود:«توصیه های لازم به این ورزشکاران عزیز داده شد. برخورد این دوستان هم  خوب بود و حرف های شان را زدند. مطالب را ما شنیدیم و نتیجه نهایی به زودی صادر خواهد شد. درباره مسائلی که در اردو پیش می آید ما خستگی و بار روانی را در نظر گرفتیم. طرفین از یکدیگر عذرخواهی رسمی کردند و در حضور سرپرست فدراسیون و سایر دوستان این اتفاق افتاد. خدا را شکر برنامه به شکل خوبی پیش رفت و دو طرف از اتفاقاتی که افتاده بود ابراز ندامت کردند.»