شنبه, 21 اسفند,1395

برگزاري كلاس آنتي دوپينگ در اهواز با حضور مربيان داخلي و خارجي

آموزش آخرين متدهاي آنتي دوپينگ با تدريس دكتر باقري و گلشن راز

برگزاري كلاس آنتي دوپينگ در اهواز با حضور مربيان داخلي و خارجي
دكترداود باقري و خانم دكترگلشن راز (رييس و دبيركميته پزشكي فدراسيون وزنه برداري) دركلاس بين المللي آنتي دوپينگ آخرين متدهاي روز دنيا را به شركت كنندگان داخلي و خارجي حاضر در اهواز آموزش دادند.

 

به گزارش روابط عمومي فدراسيون وزنه برداري؛ دومين دوره رقابتهاي بين المللي وزنه برداري جام فجر كه از تاريخ 19 اسفند ماه در اهواز آغاز شده است، ضمن برگزاري مسابقات در دل خود كلاس هاي آموزشي (دانش افزايي علم تمرين و آنتي دوپينگ) را نيز براي شركت كنندگان در بر داشت.

گفتني است ؛ ميزبان برگزاري اين دوره از رقابتهاي بين المللي براي شركت كنندگان در اين كلاس ها گواهي هاي معتبربين المللي حضور در نظر گرفته بود و همين موضوع موجب شد تا هردو كلاس (متدولوژي علم تمرين و آنتي دوپينگ ) با استقبال گسترده و قابل قبولي توام شود.

لازم به توضيح است؛ كلاس آنتي دوپينگ توسط دكتر داود باقري نايب رييس فدراسيون و رييس كميته پزشكي فدراسيون وزنه برداري و خانم دكتر گلشن راز دبير كميته پزشكي اين كلاس را درحضور رييس فدراسيون وزنه برداري دكتر علي مرادي ، ميهايلوويچ مدرس فدراسيون جهاني، آنتونيو اورسو رييس فدراسيون وزنه برداري ايتاليا و رييس كنفدراسيون اروپا  و تني چند از مسئولان داخلي و خارجي برگزار شد .