انجمن كراس‌فيت فدراسيون وزنه بردارى در نظر دارد یک دوره کلاس داوری درجه ۳ کراس‌فیت را در مرداد ماه به صورت سراسری در تهران برگزار کند. اطلاعات و شرایط ثبت نام این دوره آموزشی به شرح زیر است:

🔺 تاریخ شروع دوره: ٢٥ مرداد ١٤٠٢
🔻 تاريخ پايان دوره: ٢٧ مرداد ١٤٠٢
🔸 مهلت ثبت نام: ١٨ مرداد ١٤٠٢
🔹 پيش نياز دوره: كارگاه كراس‌فيت
🟢 ثبت نام از طريق سامانه به آدرس
Portal.iwfir.ir