کمیته برگزاری رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان استارت لیست و رکورد ورودی 223 ورزشکار شرکت کننده شامل 105 نوجوان زن و 118 نوجوان مرد از 51 کشور را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، رقابتهای نوجوانان جهان به میزبانی عربستان از روز سه شنبه 13 مهرماه آغاز شده و روز بیستم با برگزاری مسابقات سنگین وزن به کار خود پایان خواهد داد.
برنامه و رقبای وزنه برداران نوجوان ایرانی به شرح زیر است:
گروه A دسته 40 کیلوگرم زنان، ساعت 17:00 روز 13 مهر
فاطمه حسنپور، رکورد ورودی 118 کیلوگرم

گروه A دسته 55 کیلوگرم مردان، ساعت 13:00 روز 14 مهر
متین محمدی باغچله، رکورد ورودی 215 کیلوگرم

گروه A دسته 45 کیلوگرم زنان، ساعت 16:00 روز 14 مهر
سیده زهرا حسینی، رکورد ورودی 141 کیلوگرم

گروه A دسته 67 کیلوگرم مردان، ساعت 15:00 روز 15 مهر
ایلیا صالحی پور، رکورد ورودی 260 کیلوگرم

گروه A دسته 55 کیلوگرم زنان، ساعت 18:00 روز 15 مهر
سیده غزل حسینی، رکورد ورودی 157 کیلوگرم

گروه A دسته 73 کیلوگرم مردان، ساعت 12:30 روز 16 مهر
امیرحسین حسین زاده، رکورد ورودی 280 کیلوگرم

گروه A دسته 59 کیلوگرم زنان، ساعت 14:30 روز 16 مهر
سیده غزاله حسینی، رکورد ورودی 167 کیلوگرم

گروه A دسته 81 کیلوگرم مردان، ساعت 17:00 روز 16 مهر
علیرضا عباسپور، رکورد ورودی 315 کیلوگرم

گروه A دسته 89 کیلوگرم مردان، ساعت 16:00 روز 17 مهر
امیرحسین سلیمانی قشلاقی، رکورد ورودی 310 کیلوگرم

گروه A دسته 76 کیلوگرم زنان، ساعت 14:00 روز 18 مهر
کیژان مقصودی، رکورد ورودی 170 کیلوگرم

گروه A دسته 81 کیلوگرم زنان، ساعت 14:00 روز 19 مهر
یکتا جمالی گاله، رکورد ورودی 200 کیلوگرم

گروه A دسته 81+ کیلوگرم زنان، ساعت 11:00 روز 20 مهر
کوثر تنها، رکورد ورودی 182 کیلوگرم

گروه A دسته 102+ کیلوگرم مردان، ساعت 14:00 روز 20 مهر
امیررضا محمدی نیا سماکوش، رکورد ورودی 305 کیلوگرم

گروه دوم نوجوانان شامل امیرحسین سلیمانی قشلاقی و امیررضا محمدی نیا سماکوش، کیژان مقصودی، کوثر تنها و یکتا جمالی روز چهارشنبه 14 مهرماه به جده سفر خواهند کرد.
رقابت های قهرمانی نوجوانان جهان از 13 الی 20 مهرماه در شهر جده عربستان برگزار می شود.