شنبه, 17 مهر,1395

برنامه های انوشیروانی مورد بررسی قرار می گیرد

شانزدهمین جلسه شورای عالی فنی 24 مهرماه برگزار می‌شود

برنامه های انوشیروانی مورد بررسی قرار می گیرد

جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری روز شنبه(24 مهر) با بررسی برنامه‌های سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی بزرگسالان برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ شانزدهمین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری ساعت 14بعداز ظهر روز شنبه 24 مهر با حضور سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی بزرگسالان کشورمان برگزار می‌شود.در این جلسه انوشیروانی برنامه اردویی و تمرینی خود را به اعضای شورای عالی فنی ارائه می‌دهد تا به کلی برنامه های وی مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین موضوعی دیگر که در نشست شورای عالی فنی فدراسیون مطرح می شود، بررسی و تدوین شیوه نامه برخورد با ورزشکار و مربی خاطی در امر دوپینگ خواهد بود.