چهارشنبه, 30 خرداد,1397

برنامه های آموزشی سال 1397 منتشر شد

دوره های تخصصی در سطح ورزش قهرمانی و حرفه ای

برنامه های آموزشی سال 1397 منتشر شد

آکادمی ملی المپیک در سال 1397 اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در سطوح ورزش قهرمانی و حرفه ای کشور کرده است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری به نقل از سایت آکادمی ملی المپیک، نظر به نقش تعیین کننده منابع انسانی متخصص در ارتقاء و توسعه پایدار ورزش قهرمانی کشور و آماده سازی و موفقیت قهرمانان و تیم های ورزشی، آکادمی ملی المپیک در سال 1397 مبادرت به آموزش منابع انسانی فدراسیون ها و سازمان های ورزشی مرتبط با ورزش قهرمانی در حوزه های تخصصی سنجش و توسعه قابلیتهای جسمانی، پزشکی ورزشی، روانشناسی ورزشی ، مدیریت ورزشی ، ماساژ و سایر دوره های درخواستی فدراسیون و یا سازمان های ورزشی می نماید.

 شرکت کنندگان در پایان دوره توانایی و مهارت کافی برای ارائه خدمات علمی – تخصصی در سطوح ورزش قهرمانی و حرفه ای کشور را کسب نموده و گواهی شرکت معتبر دریافت می نمایند.

داوطلبان شرکت در دوره های آموزشی، فرم ثبت نام را از لینک http://olympicacademy.ir/newsdetail-3039-fa.htmlدانلود کرده و پس از تکمیل، به آدرس ایمیل reg@olympicacademy.ir ارسال نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 26216195 و 26216188 ( داخلی 115 ) تماس حاصل نمایند.