برنامه زمانبندی مسابقات وزنه برداری قهرمانی مردان کشور

مسابقات وزنه برداری قهرمانی مردان کشور از روز دوشنبه 8 اسفند با حضور 131 وزنه بردار از 28 استان، به مدت سه روز در ایلام برگزار می شود.

 

جدول زمانبندی مسابقات مردان:

دوشنبه 8 اسفند:

10/00 – دسته 55 کیلوگرم و گروه B دسته 67 کیلوگرم

13/00 – دسته 61 کیلوگرم

15/00 – گروه A دسته 67 کیلوگرم

17/00 – مراسم افتتاحیه

18/00 –  دسته 73 کیلوگرم

 

سه شنبه 9 اسفند:

10/00 – گروه B دسته 89 و 96 کیلوگرم

13/00 – گروه B دسته 102 کیلوگرم

14/00 – دسته 81 کیلوگرم

16/00 – گروه A دسته 89 کیلوگرم

18/00 – گروه A دسته 96 کیلوگرم

 

چهارشنبه 10 اسفند:

10/00 – گروه A دسته 102 کیلوگرم

13/30 – دسته 109 کیلوگرم

15/30 – دسته 109+ کیلوگرم