شنبه, 22 آبان,1395

برای قهرمانی رقابت سختی با میزبان داریم

اکبرخورشیدی:آینده وزنه برداری همین نوجوانان هستند

برای قهرمانی رقابت سختی با میزبان داریم

مربی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان کشورمان در خصوص قهرمانی در رقابتهای نوجوانان آسیا معتقد است؛ اکثر وزنه برداران طرز اول جهان در قاره آسیا حضور دارند.بنابراین این موضوع کار ما را سخت تر می کند.ضمن اینکه قطعا برای قهرمانی ما با کشور میزبان یعنی ژاپن رقابت تنگاتنگی خواهیم داشت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ اکبر خورشیدی مربی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان کشورمان در خصوص رقابتهای قهرمانی آسیا در ژاپن گفت: شرایط ما برای حضور در رقابتهای آسیای خوب است.البته با توجه به نزدیکی زمان مسابقات جهانی و آسیایی ژاپن و همچنین مسافت طولانی که بچه ها برای حضور در این مسابقات تحمل کردند،اندکی از لحاظ بدنی خسته هستیم.

خورشیدی ادامه می دهد: البته خستگی طبیعی است و خداراشکر در این یکی دو روزی که در ژاپن هستیم بچه ها وضعیت بهتری پیدا کردند.
مربی تیم ملی نوجوانان در خصوص وضعیت کنونی تیم ملی کشورمان برای کسب عنوان قهرمانی آسیا متذکر می شود:البته شاید چون ما در مالزی نایب قهرمان جهان شدیم توقع مردم و جامعه وزنه برداری از این تیم بالا رفته است.اما باور کنید آسیا هم دسته کمی از جهان ندارد.زیرا اکثر وزنه برداران طرز اول جهان در قاره آسیا حضور دارند.بنابراین این موضوع کار مارا سخت تر می کند.ضمن اینکه قطعا برای قهرمانی ما با کشور میزبان یعنی ژاپن رقابت تنگاتنگی خواهیم داشت.
خورشیدی در خاتمه یادآور می شود:مردم ایران و خانواده وزنه برداری مثل همیشه ما را دعا کنند تا بتوانیم با کسب جام قهرمانی و مدال های خوش رنگ دل آنها را شاد کنیم