شنبه, 22 آبان,1395

برای حضور در المپیک پیشکسوتان 2017 نیوزیلند

رکورد ورودی انتخابی تیم ملی پیشکسوتان اعلام شد

برای حضور در المپیک پیشکسوتان 2017 نیوزیلند
مسابقات انتخابی تیم ملی وزنه برداری پیشکسوتان برای اعزام به المپیک پیشکسوتان در نیوزیلند، 6تا 8 آذرماه ماه در تبریز برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ رکوردگیری از وزنه برداران پیشکسوتان سراسر کشور (انتخابی تیم ملی وزنه برداری جهت اعزام به بازیهای المپیک پیشکسوتان 2017- نیوزیلند) از تاریخ 6 لغایت 8 آذرماه در تبریز برگزار می شود.

همچنین جدول رکوردهای ورودی این دوره از رقابتهای بدین ترتیب است:

شرایط حضور در این دوره از مسابقات به شرح زیر است:
1- داشتن گواهی سلامت پزشکی، کارت بیمه ورزشی و شناسنامه عکسدار غیرمخدوش بدون کبرسن الزامی است و بایستی در وزن کشی ارائه شود. (لازم بذکر است درصورت ناقص بودن مدارک از شرکت در مسابقه جلوگیری بعمل می آید.)
2- متولدین قبل از تاریخ 11/10/1361 (سی و یکم دسامبر 1982) می توانند در رکوردگیری شرکت نمایند.
3- ثبت رکوردهای ورودی در هر دسته بمنزله انتخاب ورزشکار و عضویت در تیم ملی نبوده و کمیته پیشکسوتان فدراسیون نسبت به انتخاب اعضاء تیم ملی به ترتیب اولویت ثبت رکورد تصمیم گیری خواهد نمود.
4- قهرمانان منتخب پس از گزینش جهت انجام آزمایش دوپینگ به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ معرفی خواهند شد.
5- کلیه هیأت های وزنه برداری استانها موظفند تا تاریخ 25/8/95 فرم شماره 2 را تکمیل به فدراسیون وزنه برداری از طریق شماره 44739234 اعلام نماید و درصورت عدم ارسال اسامی در تاریخ یاد شده اجازه شرکت در رکوردگیری را نخواهند داشت.

در پایان لازم به ذکر است؛ محل برگزاری رکوردگیری و خوابگاه ورزشکاران؛ تبریز ، باغ شمال سالن و خوابگاه فتح خیبر خواهد بود.