شنبه, 04 دی,1395

برای بررسی نهایی اساس نامه وآیین نامه مقررات اردونشینان

بیستمین جلسه شورای عالی فنی 7دی برگزار می شود

برای بررسی نهایی اساس نامه وآیین نامه مقررات اردونشینان

بیستمین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری با محوریت بررسی نهایی اساس نامه وآیین نامه مقررات اردونشینان، سه شنبه7 دی ماه در دونوبت (صبح و بعدازظهر) برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ بیستمین نشست رسمی شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری روز سه شنبه(7 دی ماه) در دو نوبت صبح و بعدازظهر در محل جلسات این مجموعه با حضور تمامی اعضاء برگزار می شود.

برهمین اساس و طبق دستورجلسه شورا قرار است؛ نشست صبح اعضاء درخصوص مباحث کارشناسی و مشورتی به جهت تکمیل مفاد و تبصره های مربوط به آیین نامه قوانین و مقررات حضور و همکاری اردونشینان در تیم های ملی باشد و جلسه بعداز ظهر نیز با جمع بندی مباحث مطرح شده در جلسه صبح و تصمیم گیری نهایی در این مورد ویژه خاتمه یابد.

بنابراین گزارش طبق اعلام شورای عالی فنی مباحث ترسیم شده برای بررسی درجلسه نوبت صبح اعضای شورای عالی فنی عبارتند از:
1- بررسی نهایی اساسنامه فدراسیون وزنه برداری
2-بررسی نهایی مقررات و شرایط حضور اردو نشینان تیم ملی

همچنین جلسه نوبت بعدازظهرشورا نیز با محوریت قرار دادن موارد مطروحه زیر برگزار خواهد شد:
1- تصویب اساسنامه پیشنهادی فدراسیون
2-تصویب نهایی آیین نامه شرایط و مقررات انضباطی و اردویی اردو نشینان تیم ملی
3-گزارش سرمربی تیم ملی از روند اردوهای قبلی و نفرات منتخب دعوت شده به اردوی جدید
4-بررسی شرایط وچگونگی روند مهیا شدن میزبان دومین دوره مسابقات بین المللی فجر