پنجشنبه, 17 فروردین,1396

با پایان رقابت دسته 62 کیلوگرم گروه(A)

قیصریه نوزدهم شد، وزنه بردار قزاق قهرمان+عکس

با پایان رقابت دسته 62 کیلوگرم گروه(A)
با پایان جدال وزنه برداران دسته 62 کیلوگرم(A) رقابت های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان، احسان قصریه به مقام نوزدهم دست یافت.   

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ پس از پایان رقابت دسته 62 کیلوگرم(A) مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان و با مشخص شدن نتایج کامل وزنه برداران دسته 62 کیلوگرم این دوره از پیکارها، احسان قصریه نماینده وزنه برداری کشورمان در حرکت یکضرب با 104 کیلوگرم بیست و دوم شد. همچنین در حرکت دوضرب با مهار وزنه 128 کیلوگرمی در رتبه بیستم قرار گرفت و در نهایت با حدنصاب مجموع 232 کیلوگرم در جایگاه نوزدهم دسته 62 کیلوگرم قرار گرفت. 

سه وزنه بردار برتر دسته 62 کیلوگرم به شرح ریر است:
یکضرب:
1- زلفت گارائف(روسیه):128کیلوگرم
2- آناتولی ساولیاُف(قزاقستان):127 کیلوگرم
3- یونابان وی(چین):126 کیلوگرم

دوضرب:
1- آناتولی ساولیاُف(قزاقستان):154 کیلوگرم
2- یونابان وی(چین):150 کیلوگرم
3- غلام ناوی(هند):148 کیلوگرم
* “گارائف” روس در حرکت دوضرب اوت کرد.

مجموع:
1- آناتولی ساولیاُف(قزاقستان):281 کیلوگرم
2- یونابان وی(چین):276 کیلوگرم
3- حلیم ستیان محمد(اندونزی):267 کیلوگرم