یکشنبه, 19 دی,1395

با نظر سرمربی تیم ملی وزنه برداری

3 وزنه بردار از جمع اردونشینان جدا شدند

با نظر سرمربی تیم ملی وزنه برداری

پس ازبرگزاری یک رکوردگیری درون اردویی ازاردونشینان تیم ملی بزرگسالان با نظر سرمربی تیم ملی وزنه برداری وحید خدادادی، علی مکوندی ورضا روحی از جمع اردونشینان جدا شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان کشورمان که از 6 دی ماه تمرینات خود را با دعوت از15 وزنه بردارآغاز کرده است تمرینات را تا 29بهمن ادامه می دهد. برهمین اساس وحید خدادادی وعلی مکوندی دو وزنه برداردسته 85 کیلوگرم ازاستان خوزستان پس ازرکوردگیری اخیری که به صورت درون اردویی وبا تشخیص کادرفنی برگزار شد نتوانستند رضایت کادرفنی را جلب کرده و به خانه بازگشتند.اما قطعا اگر در رقابتهای آتی رکوردهای خوبی را ثبت کنند بازهم درمراحل بعدی به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

همچنین رضا روحی وزنه برداراردبیلی کشورمان دردسته 105+ کیلوگرم، نیزبخاطرآسیب دیدگی که داشت نتوانتست تمرینات را ادامه داده وبه همین دلیل با نظر کادرفنی وتایید کمیته پزشکی اردوی تیم ملی را ترک کرد.