دوشنبه, 11 بهمن,1395

با صلاحدید سرمربی تیم ملی وزنه برداری

تمرین سه شنبه اردونشینان در حضور رسانه ها تا اطلاع ثانوی منتفی شد

با صلاحدید سرمربی تیم ملی وزنه برداری
سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی وزنه برداری بدلیل فشردگی تمرینات اردونشینان تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان کشورمان، فعلا تا اطلاع ثانوی از برگزاری تمرین در روزهای سه شنبه با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات عذرخواهی کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ از ابتدای اردوی آماده سازی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان تا به امروز با نظر و صلاحدید سرمربی تیم ملی ، روزهای سه شنبه هر هفته (تمرینات نوبت صبح ملی پوشان) درحضور رسانه های (دیداری،نوشتاری و شنیداری) برگزار می شد تا درنهایت ارتباط دوسویه اصحاب رسانه به جهت پوشش کلیه فعالیت های وزنه برداران ملی پوش کشورمان و نیز تهیه گزارش و مصاحبه های اختصاصی آنها با مجموعه وزنه برداری با قوت برقرار باشد.
گفتنی است؛ این روند مثبت در ارتباط مستقیم با رسانه ها اگرچه همچنان دردستور کار کادرفنی تیم های ملی وزنه برداری و نیز روابط عمومی فدراسیون قرار دارد،اما بنابه درخواست سجاد انوشیروانی (سرمربی محترم تیم ملی وزنه برداری کشورمان) موقتا بدلیل فشردگی تمرینات تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان ، تمرین نوبت صبح این هفته (سه شنبه 12 بهمن 95) اردونشینان وزنه برداری در مجموعه ورزشی آزادی بدون حضور اصحاب رسانه برگزار می شود.
بدیهی است؛ برای هفته های آتی بلافاصله پس از تایید سرمربی تیم ملی زمان مجدد حضوررسانه ها در تمرینات ملی پوشان وزنه برداری درسایت رسمی فدراسیون وزنه برداری اطلاع رسانی خواهد شد.