ﺳﻪشنبه, 04 آبان,1395

با شکستن رکورد یکضرب آسیا در رقابتهای نوجوانان جهان

داودی طلای یکضرب فوق سنگین را تصاحب کرد

با شکستن رکورد یکضرب آسیا در رقابتهای نوجوانان جهان

علی داودی وزنه بردار خوش آتیه کشورمان با مهار وزنه 170 کیلوگرم مدال طلای حرکت یکضرب دسته فوق سنگین رقابتهای جهانی نوجوانان را به دست آورد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، داودی آخرین وزنه برداری بود که در حرکت یکضرب به روی تخته آمد و در همان اولین حرکت با مهار وزنه 160 کیلوگرم مدال خود را مسجل کرد. داودی در ادامه برای کسب مدال طلای یکضرب پشت وزنه 165 کیلوگرم ایستاد و به راحتی این وزنه را بالای سر برد. داودی در آخرین حرکت یکضرب با انتخاب وزنه 170 کیلوگرم به رکورد آسیا حمله کرد و توانست رکورد علیرضا کاظمی نژاد، دیگر نماینده فوق سنگین کشورمان را به میزان یک کیلوگرم ارتقا بخشید. کاظمی نژاد در رقابتهای سال 2011 جوانان جهان با مهار وزنه 169 کیلوگرم رکورد نوجوانان آسیا را به نام خود به ثبت رسانده بود که این رکورد امروز توسط علی داودی شکسته شد.

دیگر نماینده فوق سنگین کشورمان محمدرضا روشنی در یکضرب نهم شد. روشنی کار خود را با مهار وزنه 143 کیلوگرم آغاز کرد و در ادامه پشت وزنه 151 کیلوگرم ایستاد و توانست این وزنه را نیز بالای سر ببرد. با این حال روشنی در سومین انتخاب کادر فنی نتوانست وزنه 156 کیلورم را مهار کند. 

در پایان حرکت های یکضرب دیمیتری گرتسا از روسیه با مهار وزنه 160 کیلوگرم دوم شد و نیکولای پانایوتیدی، دیگر وزنه بردار روسیه با مهار وزنه 157 کیلوگرم در جایگاه سوم ایستاد.