یکشنبه, 05 اردیبهشت,1395

با دعوت رسمی تاماش آیان

رییس فدراسیون وزنه برداری درتفلیس قضاوت می کند

با دعوت رسمی تاماش آیان
طی دعوت نامه رسمی از سوی تاماش آیان رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری علی مرادی بعنوان عضو اجرایی مسابقات قهرمانی جوانان جهان در این رویداد معتبر بین المللی حضور پیدا کرده وضمن نظارت برحسن اجرای این مسابقات بعنوان هیات ژوری نیزدر این میدان جهانی قضاوت می کند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ تاماش آیان رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری با ارسال دعوت نامه ای رسمی از علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری کشورمان دعوت بعمل آورد تا برای قضاوت در رقابتهای قهرمانی جوانان جهان که قرار است از تاریخ 4 تا 12 تیرماه 95 در شهر تفلیس گرجستان برگزار شود بعنوان داور ممتازبین المللی عضو کمیته اجرایی بوده ودرکنارپیشکسوتان عرصه قضاوت در رشته وزنه برداری این دوره از پیکارها را قضاوت کند.
گفتنی است؛ رییس فدراسیون وزنه برداری کشورمان جزو داوران باسابقه و ممتاز بین المللی کشورمان است که حتی در2 المپیک (2000 سیدنی و 2004 آتن ) جزو کمیته اجرایی مسابقات بوده ،همچنین وی درچند دوره از بازی های آسیایی و قهرمانی جهان نیزسابقه عضویت درکمیته اجرایی مسابقات ونیزقضاوت درمسند ژوری مسابقات را داشته و برعملکرد کیفی داوران در عالیترین جایگاه داوری این رشته المپیکی نظارت و قضاوت داشته است.