با حضور ماموران ITA ، الهام حسینی هم تست داد

در ادامه حضور پررنگ ماموران ITA در ایران و دومین سری آزمایش دوپینگ از وزنه برداران طی سال جدید، سیده الهام حسینی تنها بانوی ملی پوشی که امسال در حوضچه RTP  قرار گرفته، امروز تست داد.

فدراسیون جهانی به طور معمول شماری از ملی پوشان هر کشور را که مدال کسب کرده یا شانس جدی کسب مدال های بین المللی هستند، در حوضچه آنتی دوپینگ قرار داده و به دفعات و به صورت سرزده، خارج از مسابقات از ایشان نمونه گیری می کند.

امسال هشت وزنه بردار مرد و یک خانم (الهام حسینی) از وزنه برداری در RTP 2023 قرار دارند.

الهام حسینی در یک سال گذشته به طور تحسین برانگیزی افزایش رکورد داشته و در سال گذشته موفق به کسب اولین مدال های طلای بانوان در قهرمانی آسیا شد.

ماموران ITA روز دوشنبه برای اخذ نمونه از میرمصطفی جوادی، رضا دهدار و کیانوش رستمی مراجعه خواهند کرد.