شنبه, 09 بهمن,1395

با حضور رییس فدراسیون کشورمان در پان امریکن

پیش نویس تفاهم نامه همکاری مشترک وزنه برداری ایران و دومینیکن امضاء شد

با حضور رییس فدراسیون کشورمان در پان امریکن
رییس فدراسیون وزنه برداری کشورمان که برای همکارهای مشترک به کشور جمهوری دومینیکن سفر کرده بود، دیداری را نیز با وزیر ورزش و رییس کمیته ملی المپیک این کشور داشت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری کشورمان که برای همکارهای مشترک به کشور جمهوری دومینیکن سفر کرده بود، ضمن دیدار با (دانیلو دیاس، وزير ورزش جمهوری دومینیکن)، (لوئیس مخیا اویدو، رياست كميته ملی المپيک جمهوری دومینيكن) و (ويليام اوزانا، رياست كنفدراسيون وزنه برداری پان امريكن)، نشست صمیمانه ای را با آن ها برای همکاری بیشتر در عرصه وزنه برداری داشت.

 

همچنین؛ در این نشست، ابتدا نحوه تعامل، همكاری و گسترش وزنه برداری كشور جمهوری دومینيكن، اتحادیه پان امريكن و فدراسيون وزنه برداری كشورمان مطرح شد كه منجر به تهيه پيش نويس تفاهم نامه همكاری گرديد.

گفتنی است؛ در جلسه رییس فدراسیون وزنه برداری کشورمان با مسئولان ورزش کشور جمهوری دومینیکن، وضعيت نامطلوب و از دست رفتن اعتبار ورزش وزنه برداری در سطح جهان مورد بررسی قرار گرفت. سپس اعلام آمادگی نمايندگان وزنه برداری كشورمان جهت كانديداتوری در پيكره و بدنه اصلی مديريتی فدراسيون جهانی به منظور كمک به آن نهاد ورزشی بين المللی المپيكی از سوی علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری کشورمان مطرح شد كه طرف مقابل ضمن استقبال از این موضوع، برنامه های كلی مديريتی را از ریاست فدراسیون کشورمان درخواست کردند.

برنامه های كلی بدين شرح ذيل، اعلام گرديد:
١- توسعه وزنه برداری با توجه به خرد جمعی وتقسيم مسئوليت های اجرائی و حمايت از توانمندی های نيروی انسانی پنج قاره.
٢- شفاف سازی مالی و كنترل دوپينگ درسطح جهان كه در نهايت منجر به بازگشت شخصيت و اعتبار اين ورزش المپيكی درسطح بين المللی شود.
٣ -نظارت و توزيع امكانات دربين قاره ها و كشورهای مختلف خصوصاً كشورهای مستعد.

لازم به ذکر است؛ در خاتمه این نشست، مسئولان مذكور ضمن توجه به برنامه ها ازكانديداتوری علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری کشورمان به عنوان رياست يا دبيركلی وزنه برداری جهان ابراز خرسندی کردند .