شنبه, 14 اسفند,1395

با حضور دکتر باقری در شهر زنجان

مراسم گلریزان برای بیماران کلیوی برگزار شد

با حضور دکتر باقری در شهر زنجان

با حضور نایب رییس فدراسیون وزنه برداری در شهر زنجان، مراسم گلریزان احداث زمین ورزشی و تجهیزات برای بیماران کلیوی در این استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ دکتر داود باقری نایب رییس فدراسیون وزنه برداری که چندی پیش به عنوان مشاور انجمن خیرین و حامیان بیماران کلیوی استان زنجان منصوب شده بود، روز گذشته(جمعه13 اسفند) همزمان با روز جهانی کلیه، در مراسم گلریزان احداث زمین ورزشی وتجهیزات برای بیماران کلیوی استان زنجان شرکت کرد.

بر همین اساس؛ چنین مجموعه ورزشی برای بیماران خاص و پیوند اعضاء در کشور ساخته نشده و در نوع خود اولین آن به شمار می رود.