چهارشنبه, 12 آبان,1395

با تایید فدراسیون وزنه برداری

کلاس مربی گری درجه 3 در قم برگزار می شود

با تایید فدراسیون وزنه برداری

یک دوره کلاس مربی گری درجه 3 وزنه برداری، از امروز( چهارشنبه 12 آبان) برای آموزش علاقمندان در استان قم آغاز شده است. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ یک دوره کلاس مربی گری درجه 3 وزنه برداری برای علاقمندان در استان قم از امروز (چهارشنبه 12 آبان) آغاز شده  و تا شنبه( 15 آبان) در استان قم  ادامه پیدا می کند.

 
همچنین مدرسان این کلاس برعهده منوچهر رضاخانی رییس کمیته داوران، مصطفی حکمت پور رییس کمیته آموزش و پژوهش، محمد جعفری، محمد خودکاران و محمد حسین شجاع فرد مربیان ارزنده استان قم هستند.