دوشنبه, 08 خرداد,1396

با اتمام رای گیری دبیر کلی و نایب رییس اول فدراسیون جهانی

جلود دبیر کل شد، اینتارات تایلندی نایب رییس اول

با اتمام رای گیری دبیر کلی و نایب رییس اول فدراسیون جهانی

محمد جلود عراقی و اینتارات تایلندی با اتمام رای گیری دبیر کلی و نایب رییس اولی فدراسیون جهانی به عنوان دبیر کل و نایب رییس IWF انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ محمد جلود دبیر کل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا در انتخابات دبیر کل فدراسیون فدراسیون جهانی وزنه برداری با 88 رای برای چهار سال به عنوان دبیر کل انتخاب شد.

گفتنی است؛ در این انتخابات کاندیدای چینی ها با 59 رای رقابت را به جلود عراقی واگذار کرد.

همچنین لازم به ذکر است؛اینتارات تایلندی که عنوان ریاست فدراسیون تایلند و نایب رییس کنفدراسیون وزنه برداری آسیا را نیز یدک می کشد بعنوان نایب رییس اول فدراسیون جهانی وزنه برداری با کنار کشیدن تمامی رقبایش بدون رای گیری برگزیده شد.