سرپرست دبیری فدراسیون وزنه برداری در افتتاحیه مسابقات قهرمانی بانوان کشور گفت: استقبالی که از این مسابقات شد ما را امیدوار کرد که در آینده رکوردهای بالاتری از وزنه برداری بانوان ببینیم.

حسین مقامی همچنین اظهارداشت: سالهایی بود که درباره آقایان هم به رکوردهای المپیکی و جهانی فکر نمی کردیم اما این اتفاق افتاد و امروز امیدواریم بانوان ایرانی در عرصه های جهانی و المپیک افتخار آفرینی کنند.