باقری: کریمی به جای کشاورز به بازی های آسیایی اعزام می شود

کوروش باقری مشاور فنی تیم های ملی بانوان از جایگزینی ریحانه کریمی و اعزام وی به بازی های آسیایی هانگژو خبر داد.

وی گفت: ابتدا با توچه به آمادگی فاطمه کشاورز در دسته 64 اسم ایشان را داده بودیم و بنا بر این بود که هر کدام بهتر باشند در نهایت اسم ایشان رد شود. فاطمه کشاورز به عنوان نفر اصلی و ریحانه کریمی به عنوان رزرو معرفی شدند و با توجه به رکوردهایی که اینجا در مسابقات جهانی زدند، ریحانه کریمی بهتر بود و ایشان را جایگزین فاطمه کردیم. اسم فاطمه کشاورز خط خورد و امیدوار هستیم که کمیته ملی المپیک ID کارت خانم کریمی را بگیرند و همراه تیم اعزام شوند.