دوشنبه, 02 اسفند,1395

بازگشت همه به سوی اوست

مراسم ختم خاله دکتر باقری روز جمعه برگزار می شود

بازگشت همه به سوی اوست
مراسم ختم مرحومه حاجیه خانم “صفورا نصیری وطن” خاله دکتر داود باقری نایب رییس فدراسیون وزنه برداری جمعه(6 اسفند ماه) برگزار می شود.

  

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ مراسم ختم مرحومه حاجیه خانم صفورا نصیری وطن (خاله جناب آقای دکتر داود باقری) نایب رییس فدراسیون وزنه برداری، جمعه( 6 اسفند ماه) از ساعت 11 الی 12:30 صبح در مسجد نور، واقع در خیابان فاطمی منعقد می شود.