سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون وزنه برداری، بهداد سلیمی قهرمان سابق جهان و المپیک را به عنوان نایب رئیس فدراسیون منصوب کرد. حسین مقامی نیز سمت سرپرست دبیری فدراسیون را برعهده گرفت. وی پیش از این در زمان علی مرادی در سال ۹۴ هم مدتی دبیری فدراسیون را برعهده داشت.

کوروش باقری، سرمربی سابق تیم ملی ایران و از قهرمانان این رشته نیز به سمت مدیر تیم‌های ملی منصوب شد.

هفته گذشته با ابطال انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری علی مرادی از ریاست این فدراسیون برکنار شد و وزارت ورزش، سجاد انوشیروانی را به عنوان سرپرست منصوب کرد.