یکشنبه, 25 مهر,1395

باحکم رییس فدراسیون وزنه برداری

دکتر امین نوروزی بعنوان مشاور توانبخشی تیم های ملی منصوب شد

باحکم رییس فدراسیون وزنه برداری

علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری کشورمان طی حکمی دکتر امین نوروزی چهره سرشناس پزشکی ورزشی کشور را بعنوان مشاور توانبخشی تیم های ملی گزینش کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ دکتر امین نوروزی فیزیوتراپ برجسته ورزشی کشور که در پروسه درمانی و بازتوانی بهداد سلیمی ملی پوش کشورمان برای رسیدن به بازی های المپیک 2016 ریو نقشی کلیدی و حیاتی داشت، مدتی است که خدمات ارزشمندی را به تیم های ملی وزنه برداری در بخش بازتوانی و توانبخشی ارائه می دهد.برهمین اساس و به درخواست کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری علی مرادی رییس فدراسیون طی حکمی دکتر امین نوروزی را بعنوان مشاور توانبخشی و عضو کمیته پزشکی این مجموعه منصوب کرد.