«بدرالملوک کهرنگی» سرپرست نایب رییسی بانوان فدراسیون وزنه برداری، بعد از دریافت حکم خود از سجاد انوشیروانی در روز چهارشنبه، در اردوی تیم ملی بانوان حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، کهرنگی در اولین بازدید رسمی و گفت و گو با اعضای تیم ملی وزنه برداری بانوان، توصیه های لازم در مورد مراقبت های قبل از اعزام و مسابقات را گوشزد کرده و برای نمایندگان ملی گوش کشورمان آرزوی موفقیت کرد.