دوشنبه, 25 مرداد,1395

انعکاس درخشش کاروان وزنه برداری در ریو

تیتر یک جراید و مطبوعات ایران

انعکاس درخشش کاروان وزنه برداری در ریو

مدال آوری کاروان وزنه برداری کشورمان در المپیک 2016 ریو، انعکاس قابل توجهی در جراید کشورمان داشت و روزنامه ها در دو روز گذشته به نیکی از افتخارآفرینی دو وزنه بردار طلایی نوشتند. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛  اخبار درخشش  و مدال آوری کیانوش رستمی و سهراب مرادی  دو وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم و 94 کیلوگرم تیم ملی وزنه برداری، انعکاس قابل توجهی را  درصفحه یک روزنامه  های مطرح کشور داشت.برهمین اساس اکثر روزنامه های چاپ روز های گذشته با قرار دادن تیترهای جالب در صفحه یک از این افتخارآفرینی ملی پوشان وزنه برداری به نیکی یاد کردند و مطالب ارزنده ای را به چاپ رساندند.

 نمونه های از روزنامه های دو روز گذشته کشورمان: