سید مناف هاشمی دبیر کل و سخنگوی کمیته ملی المپیک از انتخاب محسن بیرانوند بعنوان سرپرست مرکز نظارت بر تیم‌های ملی خبر داد.

هاشمی در خصوص این انتخاب گفت: بعد از استعفای پیمان فخری از ریاست مرکز و استقرار تیم اجرایی جدید در کمیته ملی المپیک، انتخاب مدیر و مسئولی برای این بخش فنی با محوریت رئیس کمیته و اینجانب در دستور کار قرار گرفت تا با بررسی شرایط گزینه‌های پیشنهادی از سوی هیات اجرایی و جامعه ورزش به گزینه‌ای مناسب دست یابیم.

دبیر کل کمیته ملی المپیک ادامه داد: در همین راستا مدیران، قهرمانان و افراد زیادی از سوی اعضای هیات اجرایی به رئیس کمیته و اینجانب معرفی شدند که با بررسی سوابق و شرایطشان؛ در نهایت رئیس کمیته ملی المپیک تصمیم گرفت تا محسن بیرانوند که سابقه دبیری فدراسیون وزنه برداری و دکتری تربیت بدنی را نیز در کارنامه دارد بعنوان سرپرست این مرکز انتخاب نماید.
سخنگوی کمیته ملی المپیک در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای بیرانوند گفت: حکم بیرانوند ابتدا بعنوان سرپرست مرکز صادر می‌شود تا بعد از بررسی عملکرد او و ارتباطشان با فدراسیون‌ها و بازخوردی که به کمیته می‌رسد بعنوان رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی با رای اعضای هیات اجرایی صادر شود.