شنبه, 21 اردیبهشت,1398

انتشار آیین نامه کمیته آموزش، تحقیقات و مربیگری فدراسیون جهانی

بصورت ترجمه شده، شامل 18 بند

انتشار آیین نامه کمیته آموزش، تحقیقات و مربیگری فدراسیون جهانی

ترجمه کامل آیین نامه کمیته آموزش، تحقیقات و مربیگری فدراسیون جهانی وزنه برداری شامل 18 بند در اختیار جامعه وزنه برداری کشورمان قرار می گیرد تا پیشکسوتان و مربیان نظرات و پیشنهادات خود را به عضو ایرانی این کمیته ارائه دهند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ در راستای این موضوع که محسن بیرانوند دبیر فدراسیون یکی از اعضای کمیته آموزش، تحقیقات و مربیگری فدراسیون جهانی است، آیین نامه این کمیته به صورت ترجمه شده در اختیار جامعه وزنه برداری قرار می گیرد تا با شرح وظایف کمیته آموزش، تحقیقات و مربیگری فدراسیون جهانی آشنا شوند.

برهمین اساس، پیشکسوتان و مربیان می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص آیین نامه فوق، به محسن بیرانوند دبیر فدراسیون وزنه برداری از طریق آدرس ایمیل Mohsen_bira@yahoo.com ارسال نمایند.

بندها آیین نامه کمیته آموزش، تحقیقات و مربیگری فدراسیون جهانی وزنه برداری به شرح زیر است:

1. این کمیته مسئولیت نظارت بر محتوا و حسن اجرای برنامه صدور مجوز / گواهی مربیان فدراسیون جهانی وزنه برداری را بعهده دارد.
2. این کمیته آزمونهای مربوط به بکارگیری و اجرای برنامه صدور مجوز / گواهی مربیان فدراسیون جهانی وزنه برداری به انضمام شناسایی و تشخیص یادگیری قبلی را تهیه نموده و مورد ارزیابی قرار می دهد.
3. این کمیته مدرسان دوره های آموزشی مربیگری ، گزارشات و مطالب آموزشی فدراسیون جهانی وزنه برداری را ارائه و پیشنهاد داده وآنها مورد ارزیابی قرار میدهد ودر نهایت بازخورد آن را به فدراسیون جهانی اعلام می دارد.
4. این کمیته اطلاعات مربوط به آموزش وزنه برداری ، تمرین و آماده سازی جهت مسابقات را مورد مطالعه ، بررسی و انتشار قرار می دهد.
5. این کمیته جنبه های بیومکانیک و ابزارهای لازم برای ارتقاء و بهبود فنون و تکنیکهای وزنه برداری را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد.
6. این کمیته با دانشمندان حوزه ورزش ارتباط بر قرار مینماید تا بدینوسیله بتواند عملکرد وزنه برداری د ر چارچوب قوانین و مقررات فدراسیون جهانی وزنه برداری را ارتقاء بخشد.
7. این کمیته فیلم ها ، ویدئو ها ، DVD ها و سی دی های مربوط به تمرین و مسابقات وزنه برداری را تهیه و توزیع می نماید.
8. این کمیته اطلاعات فنی ، کتابچه های راهنما ، بولتن و انتشارات مختلف دیگر مرتبط با مربیگری وزنه برداری را منتشر می سازد.
9. این کمیته مضامین ، برنامه ها و دوره های آموزشی مربوط به کلینیک های مربیگری را تهیه و بروز رسانی نموده و مدرسانی را جهت ارائه و تدریس دوره های مذکور معرفی می کند. 
10. این کمیته برنامه آموزشی مربیگری فدراسیون جهانی وزنه برداری در سطوح مختلف را در کلیه فدراسیون های عضو فدراسیون جهانی وزنه برداری ارائه داده و اجراء می نماید.
11. این کمیته از دیدگاه و نقطه نظر مربیگری در خصوص تجهیزات و امکانات ورزشی تحقیقات بعمل می آورد و پیشنهادات و نظرات سازنده پیرامون این موضوع را مد نظر قرار می دهد.
12. این کمیته قوانین و مقررات فنی را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد و از نقطه نظر مربیان برای اصلاح و بروز رسانی این مقررات با کمیته فنی فدراسیون جهانی وزنه برداری در ارتباط می باشد و با ایشان به بحث و تبادل نظر می پردازد.
13. این کمیته برای تشویق ، مجذوب و علاقه مند ساختن هر چه بیشتر نوجوانان به ورزش وزنه برداری پیشقدم می شود و اقدامات سازنده ای را صورت می دهد. 
14. این کمیته روش های مبتکرانه (نوآورانه) ارائه و برگزاری مسابقات را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد.
15. این کمیته نمونه های برنامه تمرینی مناسب و صحیح مرتبط با مراحل رده های سنی مختلف و توسعه وزنه برداری را ارائه مینماید . همچنین این کمیته برنامه های تمرینی ایده آل و مناسب برای ورزشکاران مرد و زن را پیشنهاد می دهد.
16. این کمیته اقدامات مبتکرانه و پیشگامانه ای را در خصوص اینکه وزنه برداری چگونه می تواند برای ورزشهای دیگر مفید و سودمند واقع شود را ارائه می دهد. 
17. این کمیته مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ضوابط اخلاقی فدراسیون جهانی وزنه برداری را بعهده دارد. 
18. نامزدها و کاندیداهای کمیته آموزش ، پژوهش و مربیگری بایستی دارای مدرک / گواهی تربیت بدنی یا مدرک معادل باشند یا تجربه مرتبط و لازم در عرصه مربیگری در رشته وزنه برداری در سطح بین المللی را دارا باشند.