شنبه, 01 آبان,1395

امیدوارم با قدرت ادامه بدهیم

محمد حسین برخواه: شروع خوبی داشتیم

امیدوارم با قدرت ادامه بدهیم
محمد حسین برخواه سرمربی تیم ملی نوجوانان گفت: امیدواری شروع خوب ما در روز های آینده هم ادامه پیدا کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ محمد حسین برخواه سرمربی تیم ملی وزنه برداری بعد از کسب مدال نقره توسط حسین سلطانی تصریح کرد: خیلی این مدال برای ما ارزشمند است. چرا که در یک رقابت سخت آن را به دست آوردیم.

برخواه ادامه داد: شرایط سختی به وجود آمد و این مدال را از دهان شیر بیرون آوردیم. سلطانی حقیقتا با غیرت وزنه زد. 

برخواه افزود: امید زیادی دارم که این روند در روز های آینده هم ادامه پیدا کند. فردا احمدنژاد و آقازاده دو نماینده ما هستند که خیلی امیدوارم آنها نیز به مدال برسند.