پنجشنبه, 05 مرداد,1396

افشين طاهری به مدال نقره بسنده كرد

غزاليان به نقره يكضرب رسيد

افشين طاهری به مدال نقره بسنده كرد

مسابقات دسته 77 كيلوگرم برگزار شد كه افشين طاهري در نوجوانان به عنوان دومي دست يافت و حسين غزاليان نقره يكضرب جوانان را به نام خود كرد. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ در رقابتهای قهرمانی آسيا كه در شهر كاتماندو كشور نپال در حال برگزاری است، امروز نمايندگان كشورمان در دسته 77 كيلوگرم به رقابت با حريفان خود پرداختند.

در پايان جدالي سخت، افشين طاهري در رده نوجوانان روي سكوي دومي ايستاد. طاهری در يكضرب با ركورد 139به دومي و دوضرب با 157 چهارم شد. او در مجموع با 296 كيلوگرم به مدال نقره دست يافت. نفرات ازبك و قزاق به ترتيب اول و سوم شدند.

در رده جوانان، حسين غزاليان نقره يكضرب را با ركورد 143 كيلوگرم به نام خود كرد. او در دوضرب با 165 چهارم شد تا نتواند در مجموع به عنواني بهتر از چهارمي دست يابد. ركورد مجموع وي 308 كيلو بود. نفرات كره جنوبي، قزاقستان و هند اول تا سوم شدند.