🔹 فدراسیون وزنه برداری اعتراض رسمی خود را در واکنش به اشتباه مراسم اهدای مدال دسته 102 کیلوگرم به فدراسیون جهانی و کمیته برگزاری مسابقات قهرمانی جهان اعلام کرد.

🔹 در پی اشتباه برگزارکننده مسابقات قهرمانی جهان در تاشکند ازبکستان در پخش سرود ملی کشورمان در مراسم اهدای مدال دسته 102 کیلوگرم، فدراسیون ایران اعتراض رسمی خود را به فدراسیون جهانی و کمیته برگزاری رقابت ها اعلام کرد. اگرچه این اشتباه در همان لحظات اصلاح شد و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در سالن به صدا درآمد اما فدراسیون در یک نامه رسمی خواستار عذرخواهی کمیته برگزاری در قبال قصور انجام شده، شد.

🔹در دسته 102 کیلوگرم، شاهد درخشش وزنه برداری کشورمان بودیم که رسول معتمدی و امیر حقوقی عناوین برتر را از آن خود کردند.