چهارشنبه, 17 بهمن,1397

اطلاعیه ثبت نام از کاندیداهای احراز پست ریاست فدراسیون وزنه برداری منتشر شد

جهت برگزاری مجمع انتخاباتی

اطلاعیه ثبت نام از کاندیداهای احراز پست ریاست فدراسیون وزنه برداری منتشر شد

انتخاب رییس فدراسیون وزنه برداری در سال 1398 برگزار خواهد شد، به این وسیله از کلیه افراد واجد شرایط علاقمند به پست ریاست فدراسیون دعوت به عمل می آید تا برای ثبت نام به دبیرخانه مجمع واقع در تهران استادیوم آزادی، درب غربی، پنج سالن، فدراسیون وزنه برداری مراجعه نمایند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ انتخاب رییس فدراسیون در سال 1398 برگزار خواهد شد، به این وسیله از کلیه افراد واجد شرایط علاقمند به احراز پست ریاست فدراسیون دعوت به عمل می آید. جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز از تاریخ 23/11/97 لغایت 06/12/97 به مدت 10 روز کاری از ساعت 9 الی 15 به دبیرخانه مجمع واقع در تهران استادیوم آزادی، درب غربی، پنج سالن، فدراسیون وزنه برداری مراجعه نمایند.

برهمین اساس؛ اطلاعیه ی ثبت نام از کاندیداهای پست ریاست فدراسیون وزنه برداری به شرح زیر اعلام می شود:

وزارت ورزش و جوانان
اطلاعیه ثبت نام از کاندیداهای پست ریاست فدراسیون وزنه برداری

نظر به اینکه مجمع عمومی فدراسیون وزنه برداری به منظور انتخاب رییس فدراسیون در سال 1398 برگزار خواهد شد، به این وسیله از کلیه افراد واجد شرایط علاقمند به احراز پست ریاست فدراسیون دعوت بعمل می آید جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز از تاریخ 23/11/97 لغایت 06/12/97 به مدت 10 روز کاری از ساعت 9 الی 15 به دبیرخانه مجمع واقع در تهران استادیوم آزادی, درب غربی ,پنج سالن ,فدراسیون وزنه برداری مراجعه نمایند.
شرایط و مدارک مورد نیاز:
1. تصویر پشت و روی کارت ملی
2. تصویر از تمام صفحات شناسنامه
3. تصویر از تمام صفحات گذرنامه معتبر
4. تصویر پشت و روی کارت پایان خدمت یا معافیت و یا مدارک قانونی جایگزین برای آقایان
5. سه قطعه عکس 6×4 جدید
6. دارا بودن حداقل 30 سال و حداکثر 70 سال
7. ارائه تصویر حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا هم طراز مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و یا وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی
8. ارائه آخرین حکم کارگزینی در صورت اشتغال در دیگر نهادها و سازمانها و ارگان های دولتی و یا غیردولتی
9. ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
10. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
11. دارا بودن سابقه قابل قبول مدیریت بر اساس تبصره 2 ذیل ماده 6 آیین نامه انتخابات فدراسیون های ورزشی
12. ثبت نام از افراد دوشغله، بازنشسته و بازخرید شده منوط به ارائه مجوز و مستندات قانونی مورد نیاز می باشد.
ارائه اصل مدارک به هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

دبیر مجمع فدراسیون
محسن بیرانوند