دوشنبه, 29 مرداد,1397

استارت لیست نهایی رقابتهای وزنه برداری بازیهای آسیایی اعلام شد

صدرنشینی مرادی، سلیمی و علی حسینی

استارت لیست نهایی رقابتهای وزنه برداری بازیهای آسیایی اعلام شد

سهراب مرادی، بهداد سلیمی و سعید علی حسینی ملی پوشان اوزان 94 و 105+ کیلوگرم وزنه برداری کشورمان، در استارت لیست نهایی رقابتهای وزنه برداری بازیهای آسیایی2018 جاکارتا پالمبنگ، در صدر وزن خود قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ از سوی کمیته برگزاری رقابتهای وزنه برداری بازیهای آسیایی2018 جاکارتا پالمبنگ، استارت لیست نهایی این مسابقات اعلام شد.

بر همین اساس با مشخص شدن رکوردهای ورودی تمامی وزنه برداران حاضر در این پیکارها، تا حدودی شانس مدال آوری شرکت کنندگان نیز مشخص شد.

رقابتهای وزنه برداری بازیهای آسیایی2018 جاکارتا پالمبنگ با حضور 166 وزنه بردار زن و مرد از 30 کشور که 62 شرکت کننده زن و 104 وزنه بردار مرد هستند.

در نهایت این دوره از رقابتها دوشنبه 5 شهریورماه با برگزاری مسابقات اوزان سنگین وزن آقایان و خانم ها به پایان می رسد.

رقابتهای وزنه برداری بازیهای آسیایی2018 جاکارتا پالمبنگ، فردا (دوشنبه 29مردادماه) با رقابت 12 وزنه بردار گروه (A) دسته 48 کیلوگرم زنان راس ساعت 11:30 به وقت تهران آغاز می شود.

نخستین ملی پوش کشورمان نیز مجید عسگری وزنه بردار دسته 69 کیلوگرم در روز چهارشنبه (31 مردادماه) از ساعت 14 به وقت جاکارتا (ساعت 11:30 دقیقه به وقت تهران) در گروه B این وزن به روی تخته می رود.

برنامه زمانبندی و رکورد ورودی ملی پوشان وزنه برداری ایران به شرح زیر است:

مجید عسگری” با رکورد ورودی 320 کیلوگرم درگروه(B) دسته 69 کیلوگرم چهارشنبه 22 آگوست (31مردادماه) ساعت11:30 به وقت تهران به مصاف حریفان خود می رود.

علی مکوندی” با رکورد ورودی 361 کیلوگرم درگروه (A) دسته 85 کیلوگرم جایگاه سوم را دارد. “الجومالی” از عراق با رکورد ورودی 365 کیلوگرم رکورد در صدر این وزن جای گرفته و “یانک” با رکورد ورودی 362 کیلوگرم و “لیم” با 361 کیلوگرم از کره جنوبی در رده بعدی قرار دارند. رقابت دسته 85 کیلوگرم با حضور7 وزنه بردار جمعه 24 آگوست (2شهریورماه) گروه A ساعت14:30 به وقت تهران برگزار می شود.

سهراب مرادی” با رکورد ورودی 415 کیلوگرم صدرنشین دسته94 کیلوگرم است. “کیانوش رستمی” نیز با رکورد ورودی 400 کیلوگرم در رده دوم جای دارد. “الباخ” از قطر با 390 کیلوگرم رکورد ورودی در جایگاه سوم است.رقابت گروه(A) دسته 94 کیلوگرم با حضور 10 وزنه بردار روز شنبه 25 آگوست (3شهریورماه) ساعت11:30 به وقت تهران برگزار می شود.

در دسته 105 کیلوگرم “روسلان نوردینف” از ازبکستان با رکورد ورودی 415 کیلوگرم صدر نشین این وزن است. “محمدرضابراری” و “علی هاشمی” به همراه “جاسم” از عراق با رکورد ورودی 410 کیلوگرم در رده های بعدی قرار گرفته اند.پیکارهای گروه(A) دسته 105کیلوگرم با حضور 8 وزنه بردار، یکشنبه26آگوست (4شهریورماه) ساعت 14:30 به وقت تهران پیگیری می شود.

  “بهداد سلیمی” و “سعید علی حسینی” به همراه “دجانباگائف” از ازبکستان با رکورد ورودی 440 کیلوگرم به دنبال کسب مدال طلا در دسته فوق سنگین هستند. رقابت گروه(A) دسته 105+کیلوگرم، با حضور 7 وزنه بردار، دوشنبه 27آگوست (5شهریورماه) ساعت 11:30 به وقت تهران برگزار خواهد شد.