شنبه, 28 مرداد,1396

استارت لیست نهایی بازی های یونیورسیاد اعلام شد

چترایی و قدمی بیشترین شانس را برای کسب مدال دارند

استارت لیست نهایی بازی های یونیورسیاد اعلام شد

با اعلام استارت لیست نهایی وزنه برداران حاضر در بازی های یونیورسیاد جهانی دانشجویان، وضعیت رکوردی و جایگاههای تمامی وزنه برداران کشورمان در این مسابقات مشخص شد.  

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ رقابت های وزنه برداری بیست و نهمین دوره بازی های یونیورسیاد جهانی دانشجویان از فردا (یکشنبه 29 مردادماه) با رقابت گروهB دسته 48 کیلوگرم زنان، در چین تایپه آغاز می شود و جمعه ( 3 شهریورماه) با رقابت وزنه برداران سنگین وزن خاتمه می یابد. 290 وزنه بردار زن و مرد (160 شرکت کننده مرد و 130 زن ) در این رقابتها شرکت کرده اند.

برهمین اساس، پس از برگزاری مراسم کنگره و فنی رقابت های وزنه برداری سال 2017 دانشجویان جهان، استارت لیست نهایی (رکورد ورودی) وزنه برداران حاضر در این دوره از مسابقات مشخص شد و ملی پوشان کشورمان رقبای خود را در اوزان مختلف شناختند.مسعود چترایی در دسته 85 کیلوگرم و کیا قدمی در دسته 105 کیلوگرم در جایگاه دوم رده بندی استارت لیست نهایی رقابتهای وزنه برداری یونیورسیاد جهانی دانشجویان در چین تایپه قرار دارند و شانس زیادی را برای کسب مدال در این دروه از مسابقات خواهند داشت.

استارت لیست نهایی ملی پوشان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:
سه شنبه 31 مردادماه رقابت گروه A دسته 77 کیلوگرم از ساعت 13 به وقت تهران با حضور9 وزنه بردار آغاز می شود.
“شاخزود خدایبرگانف” از ازبکستان با رکورد ورودی 330 کیلوگرم در صدر استارت لیست این وزن قرار دارد.
“آیدارکازوف” از قزاقستان و ویاچسلاو آرکین” از روسیه با رکورد ورودی 325 کیلوگرم دوم و سوم هستند.
“جابر بهروزی” به همراه “گیورگی سرنی” از روسیه و “توسانگ چانگ” از چین تایپه با رکورد ورودی 320 کیلوگرم در جایگاه بعدی قرار دارند.

چهارشنبه یکم شهریور، پیکارهای گروه A دسته 85 کیلوگرم از ساعت 13 به وقت تهران با حضور 13 وزنه بردار پیگیری خواهد شد.
“دنیس اولانف” از قزاقستان با رکورد ورودی 380 کیلوگرم صدرنشین استارت لیست این وزن است. 
“مسعود چترایی” نماینده کشورمان به همراه “پاول خاداسویچ” از بلاروس و “کنوتوپ” از اوکراین با رکورد ورودی 360 کیلوگرم در جایگاه بعدی قرار دارند.
“علی مکوندی” دیگر ملی پوش کشورمان در این وزن با رکورد 342 کیلوگرم در جایگاه هفتم است.

پنجشنبه 2 شهریور رقابت گروه A دسته 94 کیلوگرم ساعت10:30 صبح به وقت تهران با مسابقه 12 وزنه بردار آغاز می شود.
“آئوریماس دیدزبالیس” لیتوانی و “رستم سیبای” از قزاقستان با رکورد ورودی 385 کیلوگرم در جایگاههای اول و دوم قرار دارند.
” ایگور کلیمانوف” از روسیه با رکورد ورودی 375 کیلوگرم در رتبه سوم جای گرفته است.
“تسیخانتوس” از بلاروس با رکورد ورودی 372 کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار دارد.
“استانولیس” دیگر نماینده لیتوانی با رکورد ورودی 371 کیلوگرم پنجم است.
“محمد زارعی” به همراه وزنه برداران کلمبیا و تایلند با رکورد ورودی 370 کیلوگرم در جایگاههای بعدی قرار دارند.

پنجشنبه 2 شهریور، مسابقه گروه A دسته 105 کیلوگرم از ساعت 16:30 دقیقه بعداز ظهر به وقت تهران و رقابت 11 وزنه بردار پیگیری می شود.
“سیمون مارتیروسیان” با رکورد ورودی 410 کیلوگرم در صدر این وزن ایستاده است.
“کیا قدمی” با رکورد ورودی 385 کیلوگرم در جایگاه دوم قرار دارد.
“رودیون بوچکوف” از روسیه با رکورد ورودی 380 کیلوگرم در رده سوم جای دارد.
“میلاد رهبری نژاد” دیگر نماینده کشورمان در این وزن با رکورد ورودی 371 کیلوگرم در رده چهارم جای گرفته است.

جمعه ۳ شهریور رقابت گروه A دسته 105+ کیلوگرم از ساعت 13 به وقت تهران با حضور 12 وزنه بردار آغاز می شود.
در استارت لیست این وزن “گور میناسیان” با رکورد ورودی 440 کیلوگرم صدرنشین است.
“شی چن” از چین با رکورد ورودی 410 کیلوگرم دوم است.
“بودک” از لهستان با رکورد ورودی 400 کیلوگرم در رده سوم و “محسن دادرس” با رکورد ورودی 397 کیلوگرم در رده چهارم قرار دارد.