پنجشنبه, 20 آبان,1395

استارت لیست نهایی اعلام شد

رقابت نفس گیر آتیه سازان ایران با رقبای سرخت آسیایی

استارت لیست نهایی اعلام شد

درشرایطی که ژاپن میزبان در هر دو رده سنی نوجوانان و جوانان خود را تمام قد مهیا کرده تا با استفاده از امتیاز میزبانی مهرهای آتیه ساز خودرا برای کسب و حفظ جام های قهرمانی در توکیو با قدرت و درست چینش کند با اعلام استارت لیست نهایی مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا روی کاغذ هر دو کاروان اعزامی وزنه برداری کشورمان به این دوره از مسابقات از شانس و پتانسیل بالایی برای کنارزدن سامورایی ها و صید جام قهرمانی در دراین دوره از مسابقات برخوردارند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا با حضور 222 وزنه بردار از فردا جمعه(21 آبان ماه) در شهر توکیوی ژاپن آغاز می شود. در بخش پسران 139 وزنه بردار از 23 کشور و در قسمت دختران 83 شرکت کننده از 16 کشور با یکدیگر به رقابت می پردازند.

همچنین؛ این رقابتهای در روز چهارشنبه 16 نوامبر(26 آبان ماه)با مراسم اختتامیه و اهدای جام قهرمانی به تیم های برتر خاتمه می یابد.

گفتنی است؛ حسین سلطانی و اسحاق ذعاب در دسته 69 کیلوگرم رده سنی نوجوانان، نخستین نمایندگان وزنه برداری کشورمان از یکشنبه13 نوامبر( 23 آبان) راس ساعت 16 به وقت توکیو(10:30 صبح به وقت تهران) به روی تخته رفته و برای کسب عنوان آسیایی با رقبای خود دست و پنجه نرم می کنند.

استارت لیست نهایی ملی پوشان دو رده سنی نوجوانان و جوانان کشورمان به شرح زیر است:


دسته 69 کیلوگرم گروه(A)«نوجوانان»
1- حسین سلطانی با رکورد مجموع285 کیلوگرم
2-نگوین از ویتنام با رکورد مجموع 285 کیلوگرم
3-اسحاق ذعاب با رکورد مجموع280 کیلوگرم

زمان برگزاری این وزن؛ یکشنبه13 نوامبر( 23 آبان) راس ساعت 16 به وقت توکیو(10:30 صبح به وقت تهران)

 

دسته 77 کیلوگرم گروه(B)« نوجوانان»
1و2- احمد احمد نژاد و تقی آقازاده با رکورد مجموع 296 کیلوگرم
3- آمانژول از قزاقستان با رکورد مجموع 295 کیلوگرم

زمان برگزاری این رقابت؛ دو شنبه14 نوامبر( 24 آبان) راس ساعت 9 صبح به وقت توکیو(3:30 بامداد به وقت تهران)

 

دسته 85 کیلوگرم گروه(B)« نوجوانان»
1- محمد موئدی با رکورد مجموع292 کیلوگرم
2-جئون از کره جنوبی با رکورد مجموع 280 کیلوگرم

زمان برگزاری این رقابت؛ دو شنبه14 نوامبر( 24 آبان) راس ساعت 11 به وقت توکیو(5:30 صبح به وقت تهران)

 

دسته85 کیلوگرم گروه(A)« جوانان»
1- الباخ از قطر با رکورد مجموع 360 کیلوگرم
2- رامین ولی پوربا رکورد مجموع330 کیلوگرم
3- عارف خاکی با رکورد مجموع320 کیلوگرم

زمان برگزاری این مسابقه؛ دوشنبه14 نوامبر( 24 آبان) راس ساعت 15 به وقت توکیو(9:30 صبح به وقت تهران)

 


دسته 94 کیلوگرم گروه(A)« نوجوانان و جوانان»

1-رضا بیرالوند با رکورد مجموع360 کیلوگرم(جوانان)
2- سوبیروف از ازبکستان با رکورد مجموع 350 کیلوگرم(جوانان)
3- رحمان اورامه با رکورد مجموع330 کیلوگرم(جوانان)
*علیرضا لطفی با رکورد مجموع 310کیلوگرم در رده سنی نوجوانان تنها وزنه بردار حاضر در گروه(A) است.

زمان برگزاری این دسته؛ سه شنبه15 نوامبر(25 آبان) راس ساعت 11 صبح به وقت توکیو(5:30 بامداد به وقت تهران)

دسته 94+ کیلوگرم گروه(A)«نوجوانان»
1- علی داودی با رکورد مجموع 340 کیلوگرم
2- محمدرضا روشنی با رکورد ورودی 330 کیلوگرم
3- یوکویاما از ژاپن با رکورد مجموع 330 کیلوگرم
زمان برگزاری این وزن؛ سه شنبه15 نوامبر(25 آبان) راس ساعت 11 به وقت توکیو(5:30 صبح به وقت تهران) 

 


دسته 105 کیلوگرم گروه(A)«جوانان»

1- علیرضا دهقان با رکورد مجموع370 کیلوگرم
2-پیمان جان با رکورد مجموع350 کیلوگرم
3- لو از چین تایپه با رکورد مجموع 331 کیلوگرم

زمان برگزاری این دسته؛ سه شنبه15 نوامبر(25 آبان) راس ساعت 14 به وقت توکیو(8:30 صبح به وقت تهران)

 


مسابقات دسته 105+ کیلوگرم (A)«
جوانان»
1-چاینن از ژاپن با رکورد مجموع 380کیلوگرم
2- بات از پاکستان با رکورد مجموع 370 کیلوگرم
3- امیر حسین فضلی با رکورد مجموع360 کیلوگرم
4- نوناکا از ژاپن با رکورد مجموع 360 کیلوگرم
5- کوهیار فرج پور با رکورد مجموع292 کیلوگرم

زمان برگزاری این رقابت؛ سه شنبه15 نوامبر(25 آبان) راس ساعت 16 به وقت توکیو(10:30 صبح به وقت تهران)