نخستین اردوی تیم ملی وزنه برداری پس از تغییر و تحولات صورت گرفته در مدیریت فدراسیون، قرار است از 11 تیر آغاز شود.

برهمین اساس نفراتی که معترض بودند و اردو را در زمان علی مرادی ترک کرده بودند، پس از جلسه با سجاد سجاد انوشیروانی، قرار است در این اردو حاضر شوند.

این اردو در آکامی ملی المپیک و زیر نظر سعید علی حسینی برگزار خواهد شد و ملی پوشان خود را برای حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی آماده می‌کنند.