اولین مرحله از اردوهای آماده سازی تیم ملی وزنه برداری بانوان کشور به منظور حضور در مسابقات جهانی ازبکستان در آذرماه سال جاری، از تاریخ 15 شهریور در کمپ تمرین آزادی آغاز شده و تا هشتم مهرماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، این مرحله از اردو با حضور چهار وزنه بردار تحت سرپرستی «سمانه پناهنده» و مربیگری «سحر آدی گوزلی» به عنوان مربی طرح ادواری، در حال برگزاری است.

سیده الهام حسینی (لرستان)، فاطمه یوسفی (فارس)، الناز باجلانی (کردستان) و یکتا جمالی (اصفهان) در اردو حضور دارند. رقابت های جهانی از 14 تا 26 آذرماه در تاشکند برگزار می شود.

#وزنهبرداری #وزنه #وزنهبرداریبانوان #وزنهبرداریمردان #وزنهبرداریجوانان #وزنهبردارینوجوانان #وزنهبرداریبزرگسالان #وزنهبرداریالمپیک #وزنهبرداریآسیا #وزنهبرداریجهانی #المپیک #المپیکتوکیو توکیو2020 #اردو #کمپتمرین #لیگوزنه_برداری
#weightlifting #iwf #iriwf #iranweightlifting #iranwf