اردوی تیم ملی بزرگسالان از 16 شهریور/غیبت در اردو مساوی با حذف از مسابقات جهانی
اولین مرحله از اردوهای آماده سازی تیم ملی وزنه برداری کشور به منظور حضور در مسابقات جهانی و بین المللی سال 2021، از تاریخ 16 شهریور در کمپ تمرین آزادی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، این مرحله از اردو با حضور 18 وزنه بردار برگزار خواهد شد و با پیگیری تمرینات در بابلسر ادامه خواهد یافت تا نفرات برتر پس از ارزیابی و رکوردگیری، برای اعزام به مسابقات جهانی ازبکستان در تاریخ 16 آذرماه شناسایی شوند.
میرمصطفی جوادی، حسین سلطانی، مرتضی بیگلری، علی میری، صالح چراغی، کیانوش رستمی، محمد زارعی، سهراب مرادی، رضا دهدار، سیدایوب موسوی، رسول معتمدی، علی هاشمی، کیا قدمی، علی داودی، علیرضا سلیمانی، امیرحقوقی، امیر عزیزی و آیت شریفی، هجده وزنه بردار دعوت شده به اولین اردوی تیم ملی بزرگسالان هستند.

«محمدحسین برخواه» سرمربی تیم ملی بزرگسالان در خصوص اهمیت و حساسیت این اردو که آماده سازی مسابقات جهانی است، اظهارداشت: «تمامی افراد دعوت شده ملزم هستند که از روز نخست در محل اردو حضور یابند و در صورت غیبت، از لیست اعزام به مسابقات جهانی حذف خواهند شد.»

بنابراعلام برخواه، قبل از ورود به اردو از تک تک افراد تست کرونا گرفته شده و همه وزنه برداران ملزم به رعایت شرایط قرنطینه خواهند بود.
هدایت تیم ملی بزرگسالان را «محمد حسین برخواه» برعهده دارد. «حمید محمدی» کمک مربی و «محمدرضا کاظمی نژاد» مدیرفنی این تیم هستند.

#وزنهبرداری #وزنه #وزنهبرداریبانوان #وزنهبرداریمردان #وزنهبرداریجوانان #وزنهبردارینوجوانان #وزنهبرداریبزرگسالان #وزنهبرداریالمپیک #وزنهبرداریآسیا #وزنهبرداریجهانی #المپیک #المپیکتوکیو توکیو2020 #اردو #کمپتمرین #لیگوزنه_برداری
#weightlifting #iwf #iriwf #iranweightlifting #iranwf